Poslovni korisnici ponovno su u  istraživanju “Business Best Buy Awarda”  najveći broj glasova za najbolji omjer cijene i kvalitete kada je riječ o rent a car uslugama dali ORYX Rent a car-u.

Ispitanicima, isključivo poslovnim osobama, postavljeno je sljedeće pitanje: „Navedite naziv davatelja rent a cara usluge koji u Hrvatskoj nudi najbolji omjer cijene i kvalitete za poslovne korisnike“

Najveći je broj ispitanika na ovo pitanje odgovorio: ORYX RENT A CAR. Zahvaljujući ovoj osvojenoj poziciji, ORYX RENT A CAR ima pravo nositi prestižan status „Br.1 u omjeru cijene i kvalitete“. Ovo priznanje za ORYX Rent a car ne predstavlja samo nagradu već i poticaj, ali i obavezu, da i ubuduće nastavi s kvalitetnim radom.