Prijava za posao

Osobni podaci

Ime i prezime

Ulica i kućni broj

Grad

OIB ili JMBG

E-mail adresa

Broj kontakt telefona

Bračno stanje

Djeca

Navedite ime osobe / zaposlenika ORYX Grupe koju poznajete

Medij iz kojeg ste saznali za natječaj / tiskani mediji

Medij iz kojeg ste saznali za natječaj / Internet portali

Putem zaposlenika ORYX Grupe

Ukoliko ste na gornje pitanje potvrdno odgovorili, molimo Vas, navedite ime i prezime zaposlenika ORYX Grupe

Radno iskustvo

Jeste li trenutno zaposleni?

Kolika je duljina otkaznog roka ? (ukoliko niste zaposleni, preskočite ovo pitanje)

Naziv poslodavca(1)

Radno mjesto(1)

Vremenski period(1)

Naziv poslodavca(2)

Radno mjesto(2)

Vremenski period(2)

Naziv poslodavca(3)

Radno mjesto(3)

Vremenski period(3)

Ukupna duljina radnog staža

Godine

Mjeseci

Specifična znanja i vještine

Strani jezik(1)

Strani jezik(2)

Strani jezik(3)

Strani jezik(4)

Strani jezik(5)

Upotreba računala

Programski paketi/alati

Vozačka dozvola

Kategorija

Dodatno

Zainteresiran/a sam za rad u

Životopis

Dodatne napomene