Pomoć na cesti i u kući u HEP-u

Uspostavljanjem suradnje, ORYX Asistencija će pružati usluge tehničke pomoći na cesti i tehničke pomoći u kući za korisnike HEP Opskrbe.

U sklopu usluge Pomoć na cesti, ORYX Asistencija će pružati usluge tehničke pomoći na cesti, prijevoz oštećenih vozila i vozila u kvaru za korisnike HEP Opskrbe na području Republike Hrvatske. Također, osim usluge Pomoć na cesti, korisnici će imati pravo korištenja aplikacije Putni Anđeo.

U sklopu usluge Pomoć u kući, korisnicima HEP Opskrbe na području Republike Hrvatske, ORYX Asistencija će vršiti organizaciju dolaska majstora u hitnim slučajevima koji će otkloniti kvar, odnosno omogućiti adekvatan boravak korisnika u stambenom objektu. Radi se o uslugama vodoinstalatera, bravara, staklara, stolara i električara.

Više o uslugama može se saznati pozivom na broj 0800 1814.