Tjedan sigurnosti na cestama obilježen je na ORYX Centru za sigurnu vožnju koji je sinonim za sigurnost u prometu.

Edukacijom i treninzima sigurnih vožnji cilj je potaknuti sve sudionike u prometu da polažu veću pažnju i brigu na sigurnost.

Suradnja između INE i ORYX-a traje od 2011. godine kada je u INA Grupi usvojena „Politika sigurne vožnje“. Politikom se definiraju osnovna načela kojih su se svi vozači u INI dužni pridržavati kako bi se povećala sigurnost u prometu. S obzirom na to da se veliki broj nezgoda na radu odnosi na one koje se vežu uz promet, na ovaj se način želi potaknuti promišljanje o onome što svaki vozač može učiniti da bi povećao svoju sigurnost te sigurnost drugih sudionika u prometu na poslu, ali i u privatnom životu.

Obilježavanju Tjedna sigurnosti na cestama pridružile su se glumica Bojana Gregorić Vejzović i operna pjevačica Sandra Bagarić koje su imale priliku testirati svoje vozačke vještine na ORYX-ovim poligonima te usvojiti tehnike upravljanja vozila u izazovnim prometnim situacijama.